Chci vědět více!
Váš druhý domov
na Lipně
Další
Ze stavby 08/2021 Ze stavby 08/2021
kolonada
mezonet-obyvak
shops
Ze stavby 08/2021
hotel
Ze stavby 08/2021
mezonet-detail
Ze stavby 08/2021
molo_1
hotel - wellness
Ze stavby 08/2021
Ze stavby 08/2021
2kk-vyhled

Ochrana osobních údajů

MOLO Lipno Residence s.r.o., se sídlem Na Konvářce 1864/13, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 07421371 (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny fyzické osoby, které přímo či nepřímo kontaktovaly Správce či s ním jakkoli vstoupily do jednání za účelem projevení zájmu o koupi či pronájem nemovitých věcí tvořících developerský projekt MOLO Lipno Resort prezentovaný na této internetové stránce (dále jen „Osoby“), že Správce zpracovává osobní informace poskytnuté Osobami, a to za účelem prezentace uvedeného developerského projektu na této internetové stránce a pomocí tzv. přímého marketingu, na čemž má Správce oprávněný zájem, a dále za účelem sjednání, uzavření a plnění potřebných právních jednání směřující k převodu předmětných nemovitých věcí a plnění těchto právních jednání (např. vyplnění návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, potvrzení přijetí splátky kupní ceny či nájemného apod.), a za účelem plnění povinností Správce stanovených právními předpisy souvisejícími s převodem vlastnických práv k takovým nemovitým věcem (tj. např. daňové či účetní povinnosti nebo povinnosti směřující proti legalizaci trestné činnosti aj.). Informace týkající se ukládání či zpracování cookies včetně informací o jejich nastavení jsou k dispozici v samostatné liště umístěné v dolní části internetových stránek, příp. na internetových stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

V případě, že jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, tak Správce zpracovává Vámi uvedené kontaktní údaje též za marketingovými účely zejména v podobě zasílání obchodních sdělení o předmětném developerském projektu včetně případných nabídek na koupi či pronájem nemovitých věcí v rámci projektu.

Správce může za výše uvedenými účely předávat osobní údaje Osob i třetím osobám spolupracujícím se Správcem v souvislosti s prodejem či pronájmem předmětných nemovitých věcí, tj. s realitní kanceláří (zprostředkovatelem), právními, účetními či daňovými poradci, provozovatelem této internetové stránky a subjektem, který obstarává realizaci klientských změn nabízených nemovitých věcí. Správce je zároveň oprávněn předat identifikační a kontaktní údaje na vlastníky či nájemce převáděných nemovitých věcí v budoucnu vzniklému společenství vlastníků jednotek. Osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovány, náleží veškerá práva stanovená za účelem ochrany osobních údajů podle platné a účinné právní úpravy. Správce můžete v souvislosti s jejich uplatněním kontaktovat písemně na adrese jeho sídla uvedené výše či pomocí elektronické komunikace na adrese sales@mololipno.cz.

V případě nezákonného zpracovávání svých osobních údajů jste oprávněni se obrátit se stížností proti takovému postupu Správce k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně jinému příslušnému orgánu veřejné moci.